Gezamenlijke leervluchten toegelaten

Het voorbije weekend meldde de KBDB dat er toelating verkregen werd van de overheid om gezamenlijke leervluchten te organiseren op Belgisch grondgebied. Wie het officiële bericht nog niet las kan het hier vinden.

Natuurlijk hadden we allen graag gewild dat we al aan de wedvluchten toe waren of dat er leervluchten zouden zijn vanuit Frankrijk, maar gezien de omstandigheden is de verkregen versoepeling toch een overwinning waar we erg blij mee zijn. De stappen die tot nu toe genomen zijn, zijn ook exact zoals ze door KBDB al aangekondigd werden half april (zie ook een eerder nkv bericht).

Vandaag kregen we dan weer bericht dat een vluchtkalender voor de leervluchten van de komende weken werd opgesteld. Quiévrain en Momignies zijn gekozen als lossingsplaatsen voor onze provincie. Een detail van deze vluchtkalender kan hier gevonden worden. Echter, zodra er toestemming zou zijn om te lossen in Frankrijk zal deze kalender weer aangepast worden. Herinner dat NKV dit jaar geen leerduiven inkorft.

Verder gaf de KBDB ook een vademecum uit met alle nieuwe regels rond inkorven en afslaan zodoende besmetting zoveel als mogelijk uit te sluiten. Alle lokalen en liefhebbers zullen zich aan deze regels moeten houden. Het is aangewezen om het vademecum helemaal door te nemen, maar hieronder toch een samenvatting van de belangrijkste zaken:

 • Zowel inkorvers en liefhebbers moeten verplicht een mondmasker dragen, hun handen ontsmetten en afstand bewaren. Alcoholgel zal door het lokaal voorzien worden, maar voor een mondmasker is de liefhebber zelf verantwoordelijk.
 • Inkorven moet op afspraak gebeuren. De dagen voorafgaand aan de vlucht zullen de liefhebbers de kans krijgen een afspraak in te boeken. De lokalen maken dan een volgorde op. Flexibiliteit van iedereen zal hier nodig zijn!
 • Liefhebbers moeten alle documenten (poelebrief etc.) thuis voorbereiden en afgeven vóór het inkorven.
 • Betalingen gebeuren bij voorkeur via bankkaart.
 • Zodra de duiven van een liefhebber zijn ingekorfd, verlaat hij of zij zo snel mogelijk het lokaal. Er is géén eten of drank te verkrijgen in het lokaal.
 • Bij de afslag mag er géén voorlopige uitslag getoond worden in het lokaal om te vermijden dat liefhebbers langer blijven dan strikt noodzakelijk.
 • Liefhebbers of helpers die in de laatste 72u ziek geweest zijn, kunnen het lokaal niet betreden.

Dit zijn ontegensprekelijk heel strikte maatregelen die van zowel liefhebbers als medewerkers van het lokaal een grote inspanning zullen vragen. Alvast bedankt om deze regels strikt op te volgen.

Momenteel hebben we dus nog géén zicht op wanneer de eerste vluchten bij NKV ingekorfd zullen worden. Hiervoor moeten we eerst de toelating krijgen van zowel de Belgische als Franse overheid om te mogen lossen in Frankrijk. Zodra hier nieuws over is, brengen we jullie op de hoogte.

Tenslotte: wie nog chipringen wil laten koppelen kan met ons contact opnemen via het contactformulier.

Update opleren

De KBDB verspreidde gisteren een communiqué met meer precieze richtlijnen voor het opleren van duiven. We vatten ze hieronder samen:

 • Bij het opleren van duiven moet de liefhebber steeds dit attest bij zich hebben evenaals de KBDB lidkaart
 • Opleren van oude, jaarse en jonge duiven is toegelaten.
 • Maximum tot 25km van het hok opleren.
 • Enkel individueel opleren met opvolgen van alle basisregels zoals 1.5m afstand houden van derden, handen wassen, etc.

Veel liefhebbers wachten op dit moment ook op nieuws in verband met de opstart van het (wed)vluchtseizoen. Er doen heel wat verhalen de ronde, gaande van “dit jaar zal er niet meer gevlogen worden” tot “volgende week eerste inkorvingen”. We willen onze liefhebbers garanderen dat zodra er beslissingen zijn gevallen, we ze via onze website zullen informeren:

Op dit moment is nog niets beslist over de opstart van het vluchtseizoen. De duivensport zit op de grens van sport en recreatie, en de regels opgelegd door de veiligheidsraad zijn erg verschillend voor beide domeinen. De KBDB doet verwoede pogingen om een zo gunstig mogelijke regeling te verkrijgen, maar zoals gezegd is nog geen beslissing gevallen.

Zodra er meer zekerheid komt zal je dit op onze website kunnen lezen.

Hou jullie goed!

Opleren duiven toegelaten

Zonet bereikte ons positief bericht vanuit de KBDB. Er werd door het nationaal crisiscentrum toelating verleend om individueel duiven op te leren.

Let wel, er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en we roepen alle liefhebbers op zich hier strikt aan te houden teneinde de verdere versoepeling van de maatregelen niet in gevaar te brengen:

 • Individueel opleren, dus niet gezamenlijk met andere liefhebbers
 • Opleren tot maximum 25km van het hok
 • Enkel in de voormiddag (tenzij wie wegens werk, bvb in de zorg, hier niet kan aan voldoen)
 • Alle algemene richtlijnen, bvb 1.5m afstand houden van anderen, etc. dienen te worden gevolgd

Dit is uiteraard erg goed nieuws, zeker voor onze jonge duiven die hun oriëntatie moeten trainen. We willen dan ook de KBDB mandatarissen bedankten voor de inspanningen die ze hiervoor geleverd hebben. Wie het hele bericht van de KBDB naleest zal zien dat er ook volop voorbereid wordt om het seizoen stap voor stap te kunnen laten opstarten. We houden jullie verder op de hoogte.

Hou het veilig!

Update: coronamaatregelen

Laat ons dit bericht starten met de hoop dat alle NKV leden en sympathisanten in goede gezondheid verkeren, want dit is uiteraard het allerbelangrijkste!

Gisteren werd door de KBDB een nieuwsbericht verstuurd over hoe men een mogelijke opstart van het vluchtseizoen ziet. Wie het bericht nog niet zag, kan het hier vinden.

Samengevat kan je er het volgende lezen:

 • Op dit moment is er nog geen enkele versoepeling voor de duivensport. Opleren/inkorven/vluchten/… blijven tot nader orde verboden.
 • De KBDB bereidt een dossier voor om voor te leggen aan de bevoegde overheden/veiligheidsraad. Daarin worden voorstellen gedaan opdat het vluchtseizoen veilig zou kunnen gebeuren.

Merk op dat dit slechts een voorstel is van de KBDB en dat het koffiedik kijken is of de bevoegde instanties hiermee akkoord zullen gaan. De KBDB stelt voor om in verschillende fases van start te gaan:

 1. Toelating verkrijgen dat liefhebbers hun duiven mogen opleren (op Belgisch grondgebied).
 2. Toelating verkrijgen dat er leervluchten ingericht worden (op Belgisch grondgebied)
 3. Toelating verkrijgen om wedvluchten in te richten. Hiervoor zullen ook toelatingen verkregen moeten worden van de Franse overheden.

Om dit op een veilige manier te kunnen te organiseren stelt de KBDB een hele resem maatregelen voor. Zie het officiële KBDB bericht. Zoals bvb: inkorven op afspraak, geen inkorvingen in café’s of restaurants, minimaal contact tussen liefhebber en inkorvers, bescherming zoals mondkapjes en handschoenen, niet betalen met cash geld (enkel overschrijving of bancontact), poulebrief zelf en op voorhand in te vullen door de liefhebber, enz.

Dit zijn zware maatregelen die zowel voor de liefhebbers als de lokalen aanzienlijke inspanningen zullen vragen. Maar uiteraard doen we dit met plezier als we hiermee de overheden zouden kunnen overtuigen.

Wat kunnen jullie, onze liefhebbers, nu al doen? De KBDB stelt dat geen enkele liefhebber naar de lokalen zal kunnen komen, zonder op voorhand het paramixoformulier bezorgd te hebben aan het lokaal. Gelieve ons dus jullie paramixoformulier te bezorgen, hetzij:

 • ofwel ingescand of een duidelijke(!) foto via email naar het NKV bestuur (klik hier)
 • ofwel via post naar: NKV Bestuur, Oude Lettenhofstraat 10, 8550 Zwevegem

We duimen met alle liefhebbers mee dat het corona virus op korte termijn verder onder controle gekregen kan worden en dat de bevoegde instanties akkoord kunnen gaan met de voorstellen van de KBDB. We houden jullie uiteraard op de hoogte mocht er meer concreet nieuws komen.

Gevolgen Corona voor NKV

De hele wereld beleeft momenteel een ernstige gezondheidscrisis. Overheden wereldwijd nemen erg ingrijpende maatregelen om een te snelle verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

Dit is een ongeziene situatie en overal regent het afgelastingen. Uiteraard blijft ook de duivensport hier niet van gespaard. De KBDB nam al volgende maatregelen:

 • Alle leer- en speelvluchten tot en met (tenminste) 3 april worden afgelast.
 • Tot en met (tenminste) 3 april dienen alle lokalen gesloten te blijven.
 • Het opleren van duiven is sinds 18 maart verboden (geen einddatum gecommuniceerd).

Zie ook de KBDB website. Het ziet er overigens naar uit dat deze maatregelen nog een hele tijd zullen aanhouden.

Aangezien NKV een fondlokaal is, hebben we nog een aantal weken te gaan voor onze eerste vluchten plaats zouden vinden. Echter, we houden er ernstig rekening mee dat de vluchtkalender nog ingrijpend aangepast zal worden. Zodra we hier meer nieuws over zouden hebben, zullen we dit via de website communiceren.

We betreuren het, samen met jullie, dat het vluchtseizoen en de voorbereiding ervan op dit moment helemaal stil ligt. Maar uiteraard is het véél belangrijker om dit verwoestende virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Daarom vragen we met aandrang om alle richtlijnen, zowel van de overheid als van de KBDB, strikt op te volgen. Dit is de snelste weg uit deze gezondheidscrisis en bijgevolg ook naar het hervatten van onze geliefde duivensport.

Intussen wenst NKV alle leden en sympathisanten dat iedereen, boven alles, de komende tijd in goede gezondheid mag doorkomen!

Sponsors boekje & helpers

De voorbereidingen voor het komende vluchtseizoen lopen op volle toeren en daarbij komt ook het samenstellen van het NKV vluchtenboekje. Elk jaar zijn er een aantal liefhebbers die het lokaal willen steunen via advertentieruimte en op die manier ook hun beste resultaten en duiven kunnen delen met de NKV leden en sympathisanten.

Wie hier interesse in heeft, gelieve ten laatste op zondag 15 maart contact op te nemen, hetzij via het contactformulier op de website, ofwel door een bestuurslid aan te spreken.

Ook zijn we bezig de roosters voor de helpers (inkorvers, manden kuisen, kassa, etc.) aan het opmaken. Mocht je als liefhebber of sympathisant zin hebben om eens bij te springen, dan horen we dat graag!

Alvast bedankt, samen maken we er een top-seizoen van!

Duivencafé & afhalen lidkaarten

Komende zondag 8 maart zal het lokaal opnieuw geopend zijn vanaf 10u. Liefhebbers die vorige week hun bakje achter lieten kunnen het ophalen. Ook liefhebbers die nog moeten koppelen, kunnen hun bakjes binnen brengen. De nieuwe lidkaarten van de KBDB zullen zondag ook afgehaald kunnen worden.

Verder zijn alle leden en sympathisanten welkom om bij te praten bij een natje en een droogje. Graag tot dan!

Vluchtkalender & kampioenschappen

De vluchten waarop in 2020 ingekorfd kan worden bij NKV staan nu op de website. In het menu, ga naar “Vluchtkalender > Speelvluchten” of klik hier.

Ook de gratis kampioenschappen en asduiven-kampioenschappen staan nu beschreven op de website. In het menu, ga naar “Uitslagen > Kampioenschappen” of klik hier.

Met enige trots kunnen we melden dat voor €6550 prijzengeld te verdelen valt komend seizoen. Dit is ruim 50% meer dan vorig seizoen. Nooit eerder waren er zoveel geldprijzen te winnen bij NKV.

Het is dankzij het vertrouwen in NKV van de vele liefhebbers en de talrijke duiven dat dit mogelijk is. Het doet ons plezier de inkomsten te laten terugvloeien naar de liefhebbers.

Nieuw dit jaar is:

 • Een apart kampioenschap én asduiven Zware Fond
 • 10 prijzen in elke categorie in plaats van 8 (uitgezonderd zware fond)
 • Top-3 van de asduiven in elke categorie, in plaats van slechts één

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen in 2020!

Ontmoetingsmoment

Op zondag 1 maart zal het NKV lokaal vanaf 10u open zijn. Nu de winterkweek voor de meesten achter de rug is en het nieuwe vluchtseizoen zich begint aan te dienen, hebben we veel om over bij te praten.

Alle leden en sympathisanten zijn meer dan welgekomen!

Graag tot dan!