Mutaties regulariseren

Op zondag 17 maart zal vanaf 10u het NKV lokaal geopend zijn. Vanaf 10u30 zal het dan mogelijk zijn om mutaties te laten regulariseren.

Merk op dat KBDB vanaf dit jaar strenger zal toezien dat alle wedstrijdduiven ingeschreven zijn op naam van de spelende liefhebber. Meer informatie kan je vinden in dit Pipa artikel.

Iedereen hartelijk welkom!