Verkoping Dirk Tibergijn

Door omstandigheden is Dirk Tibergijn verplicht om te stoppen met duiven. Deze worden verkocht via PITTS met een tentoonstelling in Lede.

Om tegemoet te komen aan de liefhebbers van onze streek, is er vooraf een tentoonstelling gepland in het NKV lokaal op vrijdag 26 januari vanaf 18u.

Slechts een 60-tal duiven hebben de strenge selectie doorstaan. We hopen u in groten getale te begroeten als steun aan Dirk.