Nieuw bestuur NKV

Op de buitengewone algemene vergadering van 22 april werd een nieuwe bestuursploeg voor NKV verkozen. De nieuwe ploeg zal komende week voor het eerst samenkomen. Na deze vergadering zal het nieuwe bestuur via de website voorgesteld worden.

De leervluchten op Arras en Clermont van volgend weekend gaan gewoon door zoals gepland.

Het nieuwe bestuur wenst het oude bestuur te bedanken voor hun inspanningen van de voorbije jaren. Het nieuwe bestuur hoopt de gelederen nu te kunnen sluiten en samen, in goede verstandhouding, NKV verder te kunnen uitbouwen.