Bericht van het nieuwe bestuur

Beste sportvrienden,

We zijn tevreden dat we jullie het nieuwe bestuur voor de NKV 2018 kunnen voorstellen:

Voorzitter: Mathias Putman,
Schatbewaarder: Pierre De Waele
Secretaris: Dries Benoit
Ondervoorzitter: Germain Mahieu
Adjunct schatbewaarder: Bruno Messiaen
Adjunct secretaris: Davy Desplenter
Bestuurslid: Danny Defoort
Bestuurslid: Annick Messiaen
Bestuurslid: Filip Putman
Bestuurslid: Filip Vanden Broucke

Hierbij volgen de belangrijkste veranderingen voor komend seizoen:

Nieuw:

  • Zoals gestemd op de Bijzondere Algemene Vergadering zal Kortrijk dit jaar alleen spelen op alle vluchten.
  • De focus zal liggen op de Nationale en Internationale vluchten. Arras, Clermont en Fontenay zullen enkel leerduiven zijn. We proberen tegen de eerste Fontenay van 5 mei een wedvlucht in te richten, zo kunnen we alles eens testen.
  • De jeugd kan (op vertoon lidkaart West-Vlaamse Jeugd) hun twee eerste duiven lokaal gratis inkorven op speel- of leervluchten (jonger dan 30 jaar of <5 jaar lid bij de KBDB).
  • Er zal een dagprijs voorzien worden op alle Nationale en Internationale vluchten.
  • Er zullen een 5-tal gratis kampioenschappen zijn, namelijk Fond oude, Grote Fond oude, Jaarlingen, Jongen en Algemeen Kampioenschap. Met het bestuur wordt er gekeken om ook een betalend kampioenschap in te richten. Verdere info volgt via website.
  • Goedkoper maken van de lokale uitslag + constateur + elektronisch → 2,5€ ipv 4€
  • Op de Algemene vergadering na het seizoen zal een stand van zaken opgemaakt worden van de inkomsten en uitgaven, en zal het bestuur terug herkiesbaar zijn. Ook zullen belangrijke beslissingen op een democratische manier beslist worden via stemming.

Algemeen:

  • Boekje met de sponsoring zal voorzien worden tegen de eerste Nationale inkorving van Bourges. Personen die willen sponsoren kunnen contact opnemen met het bestuur.
  • Alle nieuws ivm NKV zal terug te vinden zijn op www.nkvduiven.be
  • Indien er liefhebbers of familie/kennissen van liefhebbers zich geroepen voelen om te helpen in de maatschappij mogen jullie dit laten weten aan het bestuur.

We proberen als club via deze beslissingen dichter te staan bij de liefhebbers, en hopen in samenspraak met alle liefhebbers deze club verder uit te bouwen.

Bij de eerste Nationale inkorving (Bourges 31/05) zal er een traktatie volgen van het bestuur. En zullen er enkele gratis prijzen te winnen zijn. Verdere info volgt.

We hopen op een talrijke opkomst en verder een goed sportief seizoen toegewenst, met vroege prijzen!

Vanwege het bestuur NKV