Afslag Agen

Wie wil kan deze avond (2 juli) om 23u Agen laten afslaan in het NKV lokaal. Morgen tussen 18u en 19u kan er ook afgeslagen worden, samen met Poitiers.