Overlijdensbericht

Met droefheid vernemen we het overlijden van Olga Vanbruaene. Olga was van jongs af aan actief in de duivensport, eerst met haar vader Andre Vanbruaene en later het haar zoon Pascal Vansteenhuyse, gewaardeerd zware fondliefhebber die vorige week nog de NKV overwinning op Barcelona behaalde. Olga was een bekend gezicht bij de voorganger van NKV en zijn publiek (in de Schinkel en de Klokke) alleen al omdat zij het was die altijd met de klokken binnen ging.

We wensen de families Vanbruaene en Vansteenhuyse en allen die Olga gekend hebben sterkte bij dit verlies.