Rouwbericht Daniël Kint

Met droefheid vernemen we het overlijden van Daniël Kint. Samen met broer Gabriël trouwe NKV liefhebbers spelend onder de naam Kint Daniël en Gabriël. Het heengaan van Daniël treft ons allen. We wensen Gabriël, de familie van Daniël, en allen die Daniël kenden, veel sterkte en moed.

Condoleren kan via Begrafenissen Messiaen.