Aanmelden bij nationale vluchten

Voor alle zekerheid vatten we nog eens samen hoe het aanmelden dit seizoen moet gebeuren. Onderstaande geldt voor zowel liefhebbers die elektronisch constateren als liefhebbers met constateur.

Alle duiven op nationale vluchten moeten worden aangemeld:

 • De eerst geklokte binnen het kwartier na constateren
 • Alle volgende duiven binnen het half uur na constateren

Aanmelden kan op drie manieren gebeuren:

 • Volledig automatisch via Bricon Extreme
 • Via de website van de Inter-Westvlaamse
 • Per telefoon:
  • ofwel 0468 57 79 23
  • ofwel 0468 59 40 22

Volgende informatie moet worden doorgegeven:

 • Bij HaFo: laatste 3 cijfers van vaste voetring
 • Bij (Zware) Fond: de 4 cijfers van de gummi

Zie uittreksel uit KBDB reglement hieronder: