Opleren duiven toegelaten

Zonet bereikte ons positief bericht vanuit de KBDB. Er werd door het nationaal crisiscentrum toelating verleend om individueel duiven op te leren.

Let wel, er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en we roepen alle liefhebbers op zich hier strikt aan te houden teneinde de verdere versoepeling van de maatregelen niet in gevaar te brengen:

  • Individueel opleren, dus niet gezamenlijk met andere liefhebbers
  • Opleren tot maximum 25km van het hok
  • Enkel in de voormiddag (tenzij wie wegens werk, bvb in de zorg, hier niet kan aan voldoen)
  • Alle algemene richtlijnen, bvb 1.5m afstand houden van anderen, etc. dienen te worden gevolgd

Dit is uiteraard erg goed nieuws, zeker voor onze jonge duiven die hun oriƫntatie moeten trainen. We willen dan ook de KBDB mandatarissen bedankten voor de inspanningen die ze hiervoor geleverd hebben. Wie het hele bericht van de KBDB naleest zal zien dat er ook volop voorbereid wordt om het seizoen stap voor stap te kunnen laten opstarten. We houden jullie verder op de hoogte.

Hou het veilig!