Update: coronamaatregelen

Laat ons dit bericht starten met de hoop dat alle NKV leden en sympathisanten in goede gezondheid verkeren, want dit is uiteraard het allerbelangrijkste!

Gisteren werd door de KBDB een nieuwsbericht verstuurd over hoe men een mogelijke opstart van het vluchtseizoen ziet. Wie het bericht nog niet zag, kan het hier vinden.

Samengevat kan je er het volgende lezen:

  • Op dit moment is er nog geen enkele versoepeling voor de duivensport. Opleren/inkorven/vluchten/… blijven tot nader orde verboden.
  • De KBDB bereidt een dossier voor om voor te leggen aan de bevoegde overheden/veiligheidsraad. Daarin worden voorstellen gedaan opdat het vluchtseizoen veilig zou kunnen gebeuren.

Merk op dat dit slechts een voorstel is van de KBDB en dat het koffiedik kijken is of de bevoegde instanties hiermee akkoord zullen gaan. De KBDB stelt voor om in verschillende fases van start te gaan:

  1. Toelating verkrijgen dat liefhebbers hun duiven mogen opleren (op Belgisch grondgebied).
  2. Toelating verkrijgen dat er leervluchten ingericht worden (op Belgisch grondgebied)
  3. Toelating verkrijgen om wedvluchten in te richten. Hiervoor zullen ook toelatingen verkregen moeten worden van de Franse overheden.

Om dit op een veilige manier te kunnen te organiseren stelt de KBDB een hele resem maatregelen voor. Zie het officiële KBDB bericht. Zoals bvb: inkorven op afspraak, geen inkorvingen in café’s of restaurants, minimaal contact tussen liefhebber en inkorvers, bescherming zoals mondkapjes en handschoenen, niet betalen met cash geld (enkel overschrijving of bancontact), poulebrief zelf en op voorhand in te vullen door de liefhebber, enz.

Dit zijn zware maatregelen die zowel voor de liefhebbers als de lokalen aanzienlijke inspanningen zullen vragen. Maar uiteraard doen we dit met plezier als we hiermee de overheden zouden kunnen overtuigen.

Wat kunnen jullie, onze liefhebbers, nu al doen? De KBDB stelt dat geen enkele liefhebber naar de lokalen zal kunnen komen, zonder op voorhand het paramixoformulier bezorgd te hebben aan het lokaal. Gelieve ons dus jullie paramixoformulier te bezorgen, hetzij:

  • ofwel ingescand of een duidelijke(!) foto via email naar het NKV bestuur (klik hier)
  • ofwel via post naar: NKV Bestuur, Oude Lettenhofstraat 10, 8550 Zwevegem

We duimen met alle liefhebbers mee dat het corona virus op korte termijn verder onder controle gekregen kan worden en dat de bevoegde instanties akkoord kunnen gaan met de voorstellen van de KBDB. We houden jullie uiteraard op de hoogte mocht er meer concreet nieuws komen.