Nieuwe voorzitter

Recent besliste Germain Mahieu om, wegens een samenloop van omstandigheden, ontslag te nemen als voorzitter en bestuurslid van NKV. Als bestuur betreuren maar aanvaarden we deze ongetwijfeld moeilijke beslissing. Elk NKV lid zal het met ons eens zijn dat dit een verlies is voor onze werking. We willen Germain dan ook uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet en zijn verwezenlijkingen binnen onze vereniging.

De KBDB reglementen schrijven voor dat we een nieuwe voorzitter-ad-interim verkiezen binnen het bestuur, waarna in het najaar een nieuwe voorzitter/bestuur wordt voorgesteld aan de ledenvergadering.

Vanavond vond de bestuursvergadering plaats waar we onze nieuwe voorzitter, met eenparigheid van stemmen, aanstelden. Met trots stellen we onze nieuwe voorzitter voor: Danny Defoort. We danken Danny voor zijn engagement en kijken ernaar uit om onder zijn voorzitterschap het vluchtseizoen 2020 eindelijk te kunnen aanvatten. Proficiat, Danny!

Tegelijk betekent dit dat er een plaats vrij komt in het bestuur van NKV. Wie graag onze werking mee wil helpen ondersteunen is meer dan welkom. Neem hiervoor gerust contact op met iemand van het bestuur of via het contactformulier.

Tot slot nog een woordje over het nakende sportseizoen. We vernamen gisteren allen het positieve nieuws in verband met de opstart van de speelvluchten uit Frankrijk. Zodra de nieuwe vluchtkalender bekend is, zullen we jullie informeren van hoe we dit seizoen praktisch zullen organiseren. We kijken ernaar uit jullie heel binnenkort massaal terug te zien!