Gezamenlijke leervluchten toegelaten

Het voorbije weekend meldde de KBDB dat er toelating verkregen werd van de overheid om gezamenlijke leervluchten te organiseren op Belgisch grondgebied. Wie het officiële bericht nog niet las kan het hier vinden.

Natuurlijk hadden we allen graag gewild dat we al aan de wedvluchten toe waren of dat er leervluchten zouden zijn vanuit Frankrijk, maar gezien de omstandigheden is de verkregen versoepeling toch een overwinning waar we erg blij mee zijn. De stappen die tot nu toe genomen zijn, zijn ook exact zoals ze door KBDB al aangekondigd werden half april (zie ook een eerder nkv bericht).

Vandaag kregen we dan weer bericht dat een vluchtkalender voor de leervluchten van de komende weken werd opgesteld. Quiévrain en Momignies zijn gekozen als lossingsplaatsen voor onze provincie. Een detail van deze vluchtkalender kan hier gevonden worden. Echter, zodra er toestemming zou zijn om te lossen in Frankrijk zal deze kalender weer aangepast worden. Herinner dat NKV dit jaar geen leerduiven inkorft.

Verder gaf de KBDB ook een vademecum uit met alle nieuwe regels rond inkorven en afslaan zodoende besmetting zoveel als mogelijk uit te sluiten. Alle lokalen en liefhebbers zullen zich aan deze regels moeten houden. Het is aangewezen om het vademecum helemaal door te nemen, maar hieronder toch een samenvatting van de belangrijkste zaken:

  • Zowel inkorvers en liefhebbers moeten verplicht een mondmasker dragen, hun handen ontsmetten en afstand bewaren. Alcoholgel zal door het lokaal voorzien worden, maar voor een mondmasker is de liefhebber zelf verantwoordelijk.
  • Inkorven moet op afspraak gebeuren. De dagen voorafgaand aan de vlucht zullen de liefhebbers de kans krijgen een afspraak in te boeken. De lokalen maken dan een volgorde op. Flexibiliteit van iedereen zal hier nodig zijn!
  • Liefhebbers moeten alle documenten (poelebrief etc.) thuis voorbereiden en afgeven vóór het inkorven.
  • Betalingen gebeuren bij voorkeur via bankkaart.
  • Zodra de duiven van een liefhebber zijn ingekorfd, verlaat hij of zij zo snel mogelijk het lokaal. Er is géén eten of drank te verkrijgen in het lokaal.
  • Bij de afslag mag er géén voorlopige uitslag getoond worden in het lokaal om te vermijden dat liefhebbers langer blijven dan strikt noodzakelijk.
  • Liefhebbers of helpers die in de laatste 72u ziek geweest zijn, kunnen het lokaal niet betreden.

Dit zijn ontegensprekelijk heel strikte maatregelen die van zowel liefhebbers als medewerkers van het lokaal een grote inspanning zullen vragen. Alvast bedankt om deze regels strikt op te volgen.

Momenteel hebben we dus nog géén zicht op wanneer de eerste vluchten bij NKV ingekorfd zullen worden. Hiervoor moeten we eerst de toelating krijgen van zowel de Belgische als Franse overheid om te mogen lossen in Frankrijk. Zodra hier nieuws over is, brengen we jullie op de hoogte.

Tenslotte: wie nog chipringen wil laten koppelen kan met ons contact opnemen via het contactformulier.