Verplicht muteren duiven

We willen er nogmaals op wijzen dat volgens de KBDB reglementen alle duiven, zeker die duiven waarmee gespeeld wordt, officieel moeten ingeschreven zijn op naam van de liefhebber die ze inkorft.

Wij zijn verplicht om alle niet-gemuteerde duiven te verwijderen uit de spiegellijsten en uitslagen. Om deze reden is er nu ook een vernieuwde uitslag van Bourges.

Wie twijfelt of een duif is ingeschreven op zijn eigen naam, kan via ‘duif opzoeken’ op de kbdb site de ringnummer van de duif ingeven en nagaan of de verkregen gegevens overeen komen met die van de liefhebber.

Als dit niet het geval is, dan moet de duif gemuteerd worden via de KBDB. Dit kan op een van de zitdagen in Kortemark of door de eigendomsbewijzen en mutatieformulier op de sturen naar de KBDB.

Mogen we alle liefhebbers vragen deze KBDB regels strikt op te volgen? Wie toch niet-gemuteerde duiven inkorft, zadelt de medewerkers van onze maatschappij met dubbel werk op en vertraagt het opmaken van de uitslagen. Dank voor het begrip.