Vogelgriep

Velen zullen intussen al op de hoogte zijn dat in Waregem vogelgriep is vastgesteld. Tot onze grote spijt en frustratie moeten we vaststellen dat on lokaal, net zoals veel van onze liefhebbers in het beschermings- of toezichtsgebied valt. Dit heeft belangrijke gevolgen voor zowel het lokaal als de liefhebbers:

  • Binnen het toezichtsgebied (10km rond besmetting): vogels mogen niet vervoerd worden en niet samen gebracht worden (bvb inkorvingen, tentoonstellingen, etc.).
  • Binnen het beschermingsgebied (3km rond besmetting): vogels moeten eveneens opgehokt worden.

Dit is zowat het slechtste nieuws dat we kunnen krijgen bij de start van het seizoen. Voorlopig moeten we alle inkorvingen annuleren en onze liefhebbers attent maken op de maatregelen. Klik hier om een kaart te zien de getroffen locaties en na te gaan of je binnen het beschermings- of toezichtsgebied woont.

We trekken ons op aan het bericht dat KBDB alles in het werk stelt om zoveel mogelijk te kunnen laten doorgaan. Zodra we meer nieuws zouden verkrijgen, dan laten we het hier weten.