Vogelgriep update

Via KBDB vernamen we dat de onderhandelingen met het Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid (FAVV) het volgende hebben opgeleverd:

  • Liefhebbers wiens hok buiten het beschermingsgebied van 3km rond de haard in Waregem staat, kunnen komend weekend weer deelnemen aan vluchten.
  • Voor de liefhebbers die binnen een straal van 3km wonen blijven de huidige maatregelen gehandhaafd.

Voor veel liefhebbers is dit erg goed nieuws en daar kunnen we het nationale bestuur enkel maar erg dankbaar voor zijn. Maar jammer genoeg blijven toch heel wat liefhebbers nog in de kou staan. KBDB laat weten alles in het werk te stellen om ook voor deze liefhebbers tot een oplossing te komen. We duimen alvast mee met de getroffenen.

Concreet betekent dit dat we komende vrijdag opnieuw zullen inkorven voor Arras en Clermont. Het formulier voor de verplichte inschrijving kan je <hier> vinden.